Skip to content
Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus regiono apylinkės teismas
lt
En

Komisijos ir darbo grupės

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2023 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-124 (1.2.) sudaryta komisija dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo civilinių bylų ( už laikotarpį nuo 2023 m. sausio 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d.) dėl registruojamo daikto teisinio statuso arba daiktinių teisių į jį iškėlimo, Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 137 straipsnio 6 dalyje nurodyto reikalavimo, priėmus pareiškimą ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai pranešti viešo registro tvarkytojui, kuriame įregistruotas daiktas ar daiktinės teisės į jį, laikymosi patikrinimą, siekiant nustatyti reikalavimo pranešti ir termino tinkamą laikymąsi ar jo nesilaikymo priežastis.

Patikrinimo komisiją sudaro:

Komisijos pirmininkas- Robertas Ročys, teisėjas

Komisijos nariai – Iveta Danišauskaitė, teisėjo padėjėja, Jūratė Račkauskienė, teisėjo padėjėja.

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-123 (1.2.) sudaryta komisija „Dėl Vilniaus regiono apylinkės baudžiamųjų bylų (laikotarpis nuo 2023-01-01 iki 2023-08-31), kuriose nuo įvykio „Atidėtas nuosprendžio (nutarties) priėmimas ir paskelbimas“ iki įvykio „Išnagrinėta priimant nuosprendį“ praėjo daugiau nei 45 dienos, patikrinimą, siekiant nustatyti termino tinkamą laikymąsi ar jo nesilaikymo priežastis.

Patikrinimo komisiją sudaro:

Komisijos pirmininkas -  Augustė Juozapavičienė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rūmų teisėja.

Komisijos nariai – Dovilė Vėgnerė, teisėjo padėjėja, Gerda Čepelionienė, teisėjo padėjėja, Eglė Petkevičiūtė, teisėjo padėjėja, Dalia Skuolienė, teisėjo padėjėja.

 

Teismo tikslinis patikrinimo organizavimas ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2023 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. V-121 (1.2.) sudaryta komisija „Dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjos Monikos Ambrasaitės-Valentavičienės veiksmų civilinėje byloje“ patikrinimo organizavimo.

Patikrinimo komisiją sudaro:

Komisijos pirmininkas -  Donata Šimkutė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja.

Komisijos nariai – Jolanta Vėgelienė, teisėja, Snieguolė Bielskienė, teisėja.

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2023 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. V-112 (1.2.) sudaryta komisija dėl Vilniaus regiono apylinkės teisme neišnagrinėtų bylų (už laikotarpį iki 2023 m. birželio 30 d.), kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus.

Komisijos pirmininkas -  Virginijus Kanapinskas, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas

Komisijos nariai - Daina Stasiukynienė, Teismo pirmininko patarėją, Inesa Mikelienė, teisėjo padėjėja.

Teismo tikslinis patikrinimas dėl teismo subrocesų (dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo) kūrimo LITEKO sistemoje patikrinimo už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-224 (1.2.) „Dėl tikslinio patikrinimo atlikimo“

Patikrinimą atlieka: Loreta Romanovskienė

Teismo tikslinis patikrinimas dėl vykdomųjų raštų civilinėse bylose išdavimo termino laikymosi  už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės 2022 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. V-223 (1.2) „Dėl tikslinio patikrinimo atlikimo“.

Patikrinimą atlieka: Irena Adamovič

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės 2022 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-202 (1.2.) sudaryta Vilniaus regiono apylinkės teismo sustabdytų civilinių bylų už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d., siekiant nustatyti, ar tikrinamas bylos sustabdymo pagrindo išnykimas/neišnykimas, ar tai tinkamai pažymima LITEKO sistemoje, ar operatyviai atnaujinami nagrinėjimai, patikrinimo komisija.

Komisijos pirmininkas – Marius Rapolas Žukas, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas.

Komisijos nariai – Laura Norvaišaitė, teisėjo padėjėja, Ramunė Karsokienė, teisėjo padėjėja.

 

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-204 (1.2.) sudaryta Vilniaus regiono apylinkės teismo sustabdytų Fizinio asmens bankroto bylų, kuriose mokumo atkūrimo planas patvirtintas nuo 2017 m. liepos 1 d. iki 2019 m. liepos 1 d., kurių procesas po mokumo atkūrimo plano patvirtinimo užsitęsė ilgiau kaip trejus metus, siekiant nustatyti užsitęsimo priežastis, patikrinimo komisija.

Komisijos pirmininkas – Julius Lankelis, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas.

Komisijos nariai – Antonina Sinkevičienė, teisėjo padėjėja, Nijolė Paškonienė, teisėjo padėjėja.

 

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-207 (1.2.) sudaryta Vilniaus regiono apylinkės teismo pareiškimų už laikotarpį nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. spalio 31 d. dėl teismo leidimo (dėl vaiko paėmimo) išdavimo išnagrinėjimo terminų laikymosi patikrinimo komisija.

Komisijos pirmininkė – Enrika Janušonienė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėjas.

Komisijos nariai – Tatjana Sažina, teisėjo padėjėja, Rasa Dženkaitienė, teisėjo padėjėja.

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės 2022 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-167 (1.2.) sudaryta patikrinimo dėl Vilniaus regiono apylinkės teismo neišnagrinėtų bylų (už laikotarpį iki 2022 m. birželio 30 d.), kurių nagrinėjimas užsitęsė ilgiau kaip vienerius metus, komisija.

Komisijos pirmininkė – Indrė Savkinienė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja.

Komisijos nariai – Daina Stasiukynienė, teismo pirmininko patarėja, Edvinas Paliulis, teisėjo padėjėjas.

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2022 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-123(1.2.) sudaryta tikslinio patikrinimo dėl teisėjo Vaclavo Karšulio veiklos patikrinimo komisija.

Komisijos pirmininkas – Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėjas Julius Lankelis.

Komisijos nariai – Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Augustė Juozapavičienė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Trakų rūmų teisėja Monika Ambrasaitė-Valentinavičienė.

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininko 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-62 sudaryta tikslinio patikrinimo dėl teisėjo Rinaldo Adamonio veiksmų baudžiamojoje byloje Nr. 1-5-517/2022 komisija.

Komisijos pirmininkas – Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėjas Linas Zinkevičius.

Komisijos nariai – Vilniaus regiono apylinkės teismo Širvintų rūmų teisėja Augustė Juozapavičienė, Vilniaus regiono apylinkės teismo Ukmergės rūmų teisėjas Dmitrij Rancev.

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės teismo pirmininkės 2022 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. V-38 sudaryta patikrinimo dėl baudžiamųjų bylų Nr. 1-57-405/2021, Nr. 1-37-405/2021, Nr. e1-611-927/2021, Nr. T-332-269/2021, Nr. T-287-405/2021, Nr. e1-387-927/2021, Nr. e1-557-927/2021, Nr. e1-548-759/2021, kuriose pateikimo vykdyti terminas pažeistas ženkliai ir itin ženkliai, komisija.

Komisijos pirmininkas – Daina Stasiukynienė, teismo pirmininko patarėja.

Komisijos nariai – Roberta Vizgaitienė, teisėjo padėjėja; Marina Jegorova, teisėjo padėjėja.

 

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-108 sudaryta patikrinimo dėl civilinių bylų dėl teismo leidimų išdavimo išnagrinėjimo terminų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 582 straipsnis) komisija.

Komisijos pirmininkas - Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas.

Komisijos nariai - Edvinas Paliulis, teisėjo padėjėjas; Lina Šiaudinienė, teisėjo padėjėja.

 

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2021 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-110 sudaryta patikrinimo dėl teismo baudžiamųjų bylų, kuriose nuo bylos gavimo iki bylos perdavimo teisiamajam posėdžiui praėjo daugiau nei 30 dienų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 240 straipsnis) komisija.

Komisijos pirmininkas - Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas.

Komisijos nariai - Aušra Pociuvienė, teisėjo padėjėja; Dalia Skuolienė, teisėjo padėjėja.

 

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-84 sudaryta patikrinimo dėl išnagrinėtų civilinių bylų, kuriose nuo ieškinio priėmimo iki preliminaraus sprendimo priėmimo praėjo daugiau nei keturiolika dienų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 427 straipsnis) komisija.

Komisijos pirmininkas - Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas.

Komisijos nariai - Ramunė Karsokienė, teisėjo padėjėja; Nijolė Paškonienė, teisėjo padėjėja.

 

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2021 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. V-83 sudaryta patikrinimo dėl ikiteisminio tyrimo metu gautų skundų išnagrinėjimo terminų (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 64 straipsnis) komisija.

Komisijos pirmininkas - Mindaugas Povilanskas, teismo pirmininko pavaduotojas.

Komisijos nariai - Luiza Grigorjanc, teisėjo padėjėja; Valerija Polončuk, teisėjo padėjėja.

 

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-56 sudaryta patikrinimo dėl baudžiamųjų bylų, kuriose nuo bylos gavimo iki baudžiamajo įsakymo išdavimo (nutarties priėmimo) praėjo daugiau nei septynios dienos komisija.

Komisijos pirmininkas - Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas.

Komisijos nariai - Antonina Sinkevičienė, teisėjo padėjėja; Ugnė Rėkutė, teisėjo padėjėja.

 

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-57 sudaryta patikrinimo dėl civilinių bylų, kuriose nuo bylos gavimo iki teismo įsakymo išdavimo praėjo daugiau nei dvi darbo dienos komisija.

Komisijos pirmininkas - Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas.

Komisijos nariai - Aurima Švedaitė, teisėjo padėjėjas; Alicija Podmaskienė, teisėjo padėjėja.

 

Teismo patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2021 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. V-58 sudaryta patikrinimo dėl žyminio mokesčio įskaitymo civilinėse bylose komisija.

Komisijos pirmininkas - Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas.

Komisijos nariai - Marius Jačėnas, teisėjo padėjėjas; Tatjana Sažina, teisėjo padėjėja.

 

Teismo tikslinio patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-15 sudaryta tiksliniam patikrinimui komisija.

Komisijos pirmininkas - Linas Zinkevičius, Širvintų rūmų teisėja.

Komisijos nariai - Enrika Janušonienė, Vilniaus rajono rūmų teisėja; Indrė Savkinienė, Vilniaus rajono rūmų teisėja.

 

Teismo tikslinio patikrinimo akto išvadų ir jų įgyvendinimo  komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V-13 sudaryta tiksliniam patikrinimui komisija.

Komisijos pirmininkas - Nijolė Zaleckienė, Trakų rūmų teisėja.

Komisijos nariai - Rasa Bagdžiūtė, Trakų rūmų teisėja; Ramunė Valiulytė, Trakų rūmų teisėja. 

 

Teismo tikslinio patikrinimo pagal pareiškėjo skundą organizavimo komisija

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2020 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-398 sudaryta tiksliniam patikrinimui komisija.

Komisijos pirmininkas - Mindaugas Povilanskas, teismo pirmininko pavaduotojas.

Komisijos nariai - Ligita Čepaitė, teisėjo padėjėja; Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas. 

 

Teismo tikslinio patikrinimo organizavimo ir patikrinimo komisija 

 

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2020 m. fruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-391 sudaryta tiksliniam patikrinimui komisija.

Komisijos pirmininkas - Mindaugas Povilanskas, teismo pirmininko pavaduotojas.

Komisijos nariai - Ugnė Rėkutė, teisėjo padėjėja; Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas. 

 

Teismo tikslinio patikrinimo pagal pareiškėjo skundą organizavimo komisija

 

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2020 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-217 sudaryta tiksliniam patikrinimui komisija.

 

Komisijos pirmininkas - Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas.

Komisijos nariai - Mindaugas Povilanskas, teismo pirmininko pavaduotojas; Kristina Jurginytė, teismo Raštinės skyriaus vedėja.

 

Teismo teisėjų darbo organizavimo administracinių nusižengimų bylose tikslinio patikrinimo

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2020 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. V-160 sudaryta tiksliniam patikrinimui komisija.

Komisijos pirmininkas - Mindaugas Povilanskas, teismo pirmininko pavaduotojas.

Komisijos nariai - Ugnė Rėkutė, teisėjo padėjėja; Tatjana Sažina, teisėjo padėjėja.

Teismo nuolatinė valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija 

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2020 m. sasusio 31 d. įsakymu Nr. V-30 sudaryta nuolatinė valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo komisija.

Komisijos pirmininkas - Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas.

Komisijos nariai - Laima Točilovienė, teismo kanclerė; Marija Kudzmanienė, finansų ir apskaitos skyriaus vedėja; Dijana Božičkienė, Raštinės skyriaus Trakų rūmų biuro vedėja; Dovilė Mikalauskienė, Raštinės skyriaus Ukmergės rūmų biuro vedėja.

 

Teismo strateginio planavimo darbo grupė

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2018 m. balandžio 30 d. įsakymu  Nr. V-113 A sudaryta strateginio planavimo darbo grupė.

Komisijos pirmininkė – Dalia Zeniauskaitė, teismo pirmininko pavaduotoja.

Komisijos nariai  - Alvydas Žala, teismo pirmininko patarėjas; Jelena Zavadzkienė, Raštinės skyriaus vedėjos pavaduotoja; Laima Matulytė, teisėjo padėjėja; Marija Kudzmanienė, Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja.

 

Teismo darbo grupė asmenų aptarnavimo teismuose modeliui rengti

Vilniaus regiono apylinkės Teismo pirmininkės 2018 m. liepos 18 d. įsakymu  Nr. V-168 sudaryta darbo grupė asmenų aptarnavimo teismuose modeliui rengti.

Darbo grupės vadovė – Laima Točilovienė, teismo kanclerė.

Grupės nariai – Jelena Zavadzkienė, Raštinės skyriaus vedėjos pavaduotoja (darbo grupės vadovės pavaduotoja); Jolanta Bagdonienė, teismo pirmininkė; Dalia Zeniauskaite, teismo pirmininkės pavaduotoja; Mindaugas Povilanskas, teisėjas ryšiams su žiniasklaida ir visuomene; Alvydas Žala, teismo pirmininkės patarėjas; Daiva Ašmianienė, Raštinės vedėja; Laima Matulytė, teisėjo padėjėja, vykdanti dalį teismo atstovo ryšiams su žiniasklaida ir visuomene funkcijų.