Viso rezultatų:
Rodyti visus rezultatus
Lt En
Vilniaus regiono apylinkės teismas
lt
En

NAUJIENOS

-

-
2020-04-28

Gerbiami teismo lankytojai,

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimą Nr. 398 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 pakeitimo“ bei Teisėjų tarybos 2020 m. balandžio 27 d. rekomendacijas Lietuvos teismams sušvelninus karantino sąlygas,
Informuojame, kad:


-nuo 2020 m. kovo 16 d. atidėtų bylų nagrinėjimas palaipsniui atnaujinamas, naudojantis teisės aktuose numatytomis galimybėmis proceso dalyvių dalyvavimą teismo posėdyje užtikrinti nuotoliniu būdu bei organizuojant bylų nagrinėjimą rašytinio proceso tvarka;

-žodinis bylų nagrinėjimas organizuojamas tik tose karantino laikotarpiu atidėtose bylose, kuriose tolimesnis nagrinėjimo atidėjimas gali turėti neigiamų pasekmių (pavyzdžiui, sueiti apkaltinamojo nuosprendžio senaties terminas, neužtikrinta asmenų, ypač esančių suėmime, teisė į greitą procesą), taip pat bylose, kurių nagrinėjimas yra baigiamosiose proceso stadijose;

-esant būtinybei organizuoti teismo posėdžius žodinio proceso tvarka, į posėdžius bus kviečiami dalyvauti tik būtini asmenys, o kitiems asmenims išaiškinama teisė pateikti paaiškinimus, poziciją ar įrodymus raštu;

-visi į teismo patalpas patenkantys asmenys privalo dėvėti apsaugines kaukes ir esant galimybei - apsaugines pirštines, prie įėjimo į teismo rūmus dezinfekuoti rankas;

-proceso dalyviai į teismo posėdžių salę bus įleidžiami tik prieš pat prasidedant teismo posėdžiui;

-teismo raštinėje bus aptarnaujami tik iš anksto telefonu apie atvykimą pranešę asmenys, o prie langelio bus aptarnaujamas tik vienas asmuo, neviršijant 20 min. aptarnavimo trukmės.

Prašome:


-į teismą nevykti karščiuojantiems ir/ar peršalimui būdingus simptomus jaučiantiems asmenims;

-prieš atvykstant į teismo raštinę apie atvykimą iš anksto pranešti telefonu: Šalčininkų rūmuose - (8 380) 51 602, Širvintų rūmuose - (8 382) 53 404, Švenčionių rūmuose - (8 387) 51072, Trakų rūmuose - (8 528) 55 418, Ukmergės rūmuose - (8 340) 63 434, Vilniaus rajono rūmuose - (8 5) 275 1415;

-patekus į teismo patalpas dezinfekuoti rankas, teismo patalpose dėvėti apsaugines kaukes ir esant galimybei - apsaugines pirštines;

-atvykus į teismo posėdį, laukiamajame nesibūriuoti, išlaikyti saugų, ne mažiau kaip 2 metrų atstumą, o esant geroms oro sąlygoms, laukti lauke prie įėjimo į teismo patalpas, teismo posėdžių sekretoriai Jus pakvies;

-reikalingus dokumentus teikti per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą e.teismas.lt, www.epaslaugos.lt arba elektroniniu bei įprastu paštu.

Išimtys gali būti taikomos aptarnaujant valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų atstovus, kai aptarnavimo paslaugos jiems teikiamos dėl jų atliekamų tarnybinių funkcijų.

Dėkojame už supratingumą. Saugokime vieni kitus !

Vilniaus regiono apylinkės teismo administracija